Защита на данните

Политика за поверителност –
XXLKW Secure Parking Elbebrücke GmbH

Честното обработване на вашите лични данни е много важно за нас. Според европейските закони за защита на данните това включва разбираема информация. Затова в нашата декларация за защита на данните ще научите как обработваме лични данни по принцип и по-специално на нашите уебсайтове. Също така ви информираме за правата ви съгласно законите за защита на данните. Стремим се тази информация да е възможно най-кратка и разбираема, но и да съдържа достатъчно подробности. Тази политика за поверителност се прилага и за нашите уебсайтове и профили в социалните медии. Ако искате да разберете по-точно какво означават използваните тук термини за защита на данните, ще намерите списък с определения в Общия регламент относно защитата на данните (член 4 от DSGVO).

Накратко

Обработка на данни в XXLW Secure Parking Elbebrücke GmbH
Събираме лични данни от клиенти, служители и бизнес партньори, както и от посетители на уебсайта, за сключване и изпълнение на договори, за изпълнение на законови задължения и за наши собствени цели, като например управление на нашите вътрешни процеси и реклама. Ако е необходимо, предаваме данни на вътрешни и външни органи, например на властите. Съхраняваме данните само толкова дълго, колкото изискват съответната цел и правните разпоредби.

Бисквитки
Ние не продаваме данни. Нашата уеб оферта не се финансира от реклама. Използваме „бисквитки“ и други технологии за проследяване единствено с цел анализиране на използването на нашия уебсайт и за показване на съдържание.

Вашите права
Предоставяме ви информация за вашите данни, обработвани от нас, по всяко време, както и възможност за коригиране, изтриване и възразяване срещу обработката. Имате също така право да прехвърляте данни и да се свържете с надзорния орган за защита на данните, който отговаря за нас (www.lda.bayern.de), или с надзорния орган във вашата страна при евентуални оплаквания.

Свържете се с
Дружеството, което отговаря за обработката на вашите данни, е XXLKW Secure Parking Elbebrücke GmbH, Raiffeisenallee 6a, 82041 Oberhaching. Въпроси, свързани със защитата на данните в XXLKW, трябва да се отправят към datenschutz@hauptstein.de.

1. обща информация и задължителна информация

Отговорен орган
Отговорният орган по смисъла на законите за защита на данните (Основен регламент за защита на данните и Федерален закон за защита на данните) е

XXLKW Secure Parking Elbebrücke GmbH
Raiffeisenallee 6a
82041 Оберхахинг
Телефон: 089 / 665197-0
Факс: 089 / 665197-70
За допълнителна информация, моля, вижте отпечатъка.

Длъжностно лице по защита на данните
XXLKW Secure Parking Elbebrücke GmbH назначи msecure GmbH за външно длъжностно лице по защита на данните. Можете да се свържете с длъжностното лице по защита на данните на адрес goetz.blechschmidt@msecure.de.

Цели на обработката на данни
XXLKW Secure Parking Elbebrücke GmbH е доставчик на услуги предимно за средни предприятия. Личните данни обикновено възникват от контакти с лица за контакт или чрез наемане на персонал. В хода на дейността си може да влезем в контакт с лични данни на нашите клиенти и техните клиенти. Ние се отнасяме към тези данни с необходимата поверителност и дискретност.

Личните и свързаните с лицето данни се обработват от XXLKW Secure Parking Elbebrücke GmbH, за да може да предлага и предоставя услуги, да обработва и фактурира поръчки, да сключва и изпълнява договори, да изпълнява правни задължения, да прави бизнес и статистически оценки, да обработва заявления за работа, да предоставя информация и да прилага мерки за сигурност. По този начин обработката на лични данни е в съответствие с разрешенията на закона за защита на данните в Общия регламент относно защитата на данните (ОРЗД), т.е. като цяло въз основа на нашия легитимен интерес, за изпълнение на правни задължения или, когато е приложимо, за изпълнение на договори с физически лица. Ако обработваме лични данни извън горепосочените обстоятелства, това се извършва въз основа на съгласие.

Ние не обработваме лични данни извън необходимото. По-специално, ние не продаваме лични данни на трети страни.

Естество на личните данни

 • От клиенти и заинтересовани страни: Адрес и данни за контакт, данни за договори, данни за закупуване на продукти и услуги, данни за фактуриране, данни за интерес към услуги.
 • От служители на нашите клиенти и бизнес партньори: адрес и данни за контакт
 • От нашите служители: Адресни данни, данни за контакт, банкови данни, лични данни
 • От кандидатите: адрес и данни за контакт и предоставени лични данни
 • От бизнес партньори и доставчици: Данни за адрес, данни за контакт, данни за договор
 • От посетителите на уебсайта: Данни за използване, данни за контакт (ако са предоставени доброволно)

Произход на личните данни
XXLKW Secure Parking Elbebrücke GmbH обикновено събира данните директно от съответното лице. В някои случаи личните данни ни се предават от клиенти, бизнес партньори или публични органи.

Разкриване на лични данни
Понякога използваме партньори и подизпълнители за обработката на данни. По правило отговорността за това се носи от XXLKW Secure Parking Elbebrücke GmbH. За да се справим с нашите процеси или да изпълним законови задължения, може да се наложи да предадем лични данни на:

 • Публични органи, които получават данни въз основа на законови разпоредби (напр. публични органи, социалноосигурителни институции, правоприлагащи органи).
 • Вътрешни звена, участващи в изпълнението на бизнес процесите (напр. човешки ресурси, счетоводство, продажби, ИТ).
 • Външни органи, участващи в обработката на бизнес процесите (доставчици на услуги и подизпълнители, напр. рекламни агенции, доставчици на ИТ услуги, данъчни консултанти, партньори за сътрудничество)

Ако данните се предават на упълномощени обработващи лични данни като част от споразумение за упълномощено обработване, това винаги се извършва в съответствие със законите за защита на данните. С тези компании сме сключили договори, които ни предоставят права на инструкции и контрол по отношение на данните. Те също така задължават обработващите лични данни да предприемат подходящи технически и организационни мерки и да спазват законите за защита на данните.

Период на съхранение на личните данни
Освен ако това не е изрично посочено в настоящата политика за поверителност, вашите лични данни ще бъдат изтрити или блокирани веднага щом целта за съхранението им отпадне, освен ако продължаването на съхранението им е необходимо за целите на доказването или законовите задължения за съхранение не позволяват изтриването им. Това включва например задължения за съхранение съгласно данъчното законодателство (10 години). След изтичане на предписания период на съхранение вашите данни ще бъдат блокирани или изтрити, освен ако съхранението им все още е необходимо за сключването на договор или за упражняване на права.

Свържете се с нас чрез формуляра за контакт / електронна поща / факс / поща
Когато се свържете с нас чрез формуляр за контакт, факс, поща или имейл, вашите данни ще бъдат обработени за целите на разглеждане на запитването. Имаме легитимен интерес да обработваме и съхраняваме такива данни, за да можем да отговаряме на запитвания на потребители, да съхраняваме доказателства по причини, свързани с отговорността, и, ако е необходимо, да можем да спазваме законовите си задължения за съхранение на бизнес писма.

Можем да съхраняваме вашите данни и заявка за контакт в нашите системи за управление на клиенти и поръчки. Съхраняваме запитвания от потребители, с чиито компании имаме договорни отношения, до две години след прекратяване на договора. В случай на законови задължения за архивиране, изтриването се извършва след изтичането им; в случай на задължения за запазване по данъчното право, този срок е 10 години. В други случаи изтриваме данните веднага след като целта е постигната, т.е. съответният разговор с вас е приключил, тъй като съответните факти са окончателно изяснени.

Бележка за имейли и приложения за електронна поща

Моля, имайте предвид, че некриптираните имейли и приложенията за електронна поща, изпратени чрез интернет, не са достатъчно защитени срещу неоторизиран достъп от трети страни.

Защита на данните при кандидатстване и процес на кандидатстване
Заявленията, изпратени до нас по електронен път или по пощата, ще бъдат обработени електронно или ръчно с цел обработка на процеса на кандидатстване.

Ако документите ви за кандидатстване съдържат „специални категории лични данни“ (напр. снимка, информация за религията или семейното положение), вие разкривате тези данни по своя собствена воля, с изключение на случаите на тежко увреждане. Можете да подадете заявлението си без тези данни; това няма да повлияе на шансовете ви за кандидатстване.

Правното основание за обработката е изпълнението на договори, което в този случай включва и оценка на пригодността за свободно работно място.

Ако след приключване на процеса на кандидатстване с вас бъде сключено трудово правоотношение, данните от кандидатурата ви ще бъдат прехвърлени в досието на персонала и ще се съхраняват в съответствие със съответните разпоредби за защита на данните. Ако след приключване на процедурата за кандидатстване не ви бъде предложена работа, подаденото от вас писмо за кандидатстване и документите ви ще бъдат заличени 6 месеца след изпращането на отказа, за да може да се изпълнят всички претенции и задължения за предоставяне на доказателства съгласно AGG.


2. уебсайт и социални медии

Регистриране (регистрационни файлове на сървъра)
Когато посещавате нашите уебсайтове, нашите уеб сървъри записват определена информация, която браузърът ви предава заедно със заявката. Това са IP адресът, който използвате, или вашият доставчик на интернет услуги, данни за използвания браузър (тип, език, версия) и операционна система, както и уебсайтът, от който ни посещавате.

Тази информация е необходима за правилното предоставяне на съдържанието на нашия уебсайт и за осигуряване на функционалността на технологията на нашия уебсайт. Освен това те се използват за защита срещу опити за атаки срещу нашите уеб сървъри, включително за предоставяне на информация на властите за целите на правоприлагането. Правното основание за това е нашият легитимен интерес за горепосочените цели. Данните от дневника се изтриват след 7 дни. Тези данни не са обединени с други източници на данни.

Използване на бисквитки
Интернет страниците отчасти използват така наречените „бисквитки“. Бисквитките не причиняват никаква вреда на вашия компютър и не съдържат вируси. Бисквитките се използват, за да направят нашия уебсайт по-удобен за ползване, по-ефективен и по-сигурен.

Бисквитките са малки текстови файлове, които се съхраняват на вашия компютър и се запазват от вашия браузър.

Повечето от бисквитките, които използваме, са така наречените „бисквитки за сесия“. Те се изтриват автоматично след края на посещението ви. Други „бисквитки“ остават съхранени на вашето крайно устройство, докато не ги изтриете. Тези бисквитки ни позволяват да разпознаем браузъра ви при следващото ви посещение.

Можете да настроите браузъра си така, че да бъдете информирани за настройката на „бисквитките“ и да разрешавате „бисквитките“ само в отделни случаи, да изключите приемането на „бисквитки“ за определени случаи или по принцип и да активирате автоматичното изтриване на „бисквитките“ при затваряне на браузъра. Ако бисквитките бъдат деактивирани, функционалността на този уебсайт може да бъде ограничена.

Съхраняваме и обработваме „бисквитки“, които са необходими за осъществяване на електронна комуникация или за предоставяне на определени функции въз основа на легитимния ни интерес за технически безпроблемно и оптимизирано предоставяне на услугите. Доколкото се съхраняват други бисквитки (напр. бисквитки за анализ на поведението ви при сърфиране), те са разгледани отделно в настоящата декларация за защита на данните.

Инструмент за съгласие за бисквитки от Borlabs
Този уебсайт използва „бисквитка“ на Borlabs, която задава технически необходима „бисквитка“(borlabs-cookie), за да съхранява вашите съгласия за „бисквитки“.

Borlabs Cookie не обработва никакви лични данни.

Бисквитката borlabs-cookie съхранява съгласието, което сте дали при влизане в уебсайта. Ако желаете да отмените тези съгласия, просто изтрийте „бисквитката“ в браузъра си. Когато влезете отново в уебсайта или го презаредите, ще бъдете попитани отново за съгласието си за бисквитки. Можете също така да промените настройките на „бисквитките“ по всяко време тук: [borlabs-cookie type=“btn-cookie-preference“ title=“Промяна на настройките на бисквитките“ element=“link“ /]

Използване на Myfonts
Този сайт използва MyFonts. Това са шрифтове, които се зареждат в браузъра ви, когато посещавате нашия уебсайт, за да се осигури еднакъв шрифт при показването на уебсайта. Доставчикът е Monotype Imaging Holdings Inc, 600 Unicorn Park Drive, Woburn, Massachusetts 01801, САЩ. За да провери спазването на условията на лиценза и броя на месечните прегледи на страниците, MyFonts прехвърля вашия IP адрес заедно с URL адреса на нашия уебсайт и нашите договорни данни на сървърите си в САЩ. Според Monotype вашият IP адрес ще бъде изтрит веднага след прехвърлянето.
анонимизирани, така че да не може да се направи по-нататъшно позоваване на дадено лице (анонимизиране).

За подробности, моля, вижте политиката за поверителност на Monotype на адрес
https://www.monotype.com/

Карти на Google
Този сайт използва картографската услуга Google Maps. Доставчикът е Google Ireland Limited („Google“), Гордън
House, Barrow Street, Дъблин 4, Ирландия.
За да използвате функциите на Google Maps, е необходимо да запазите IP адреса си. Този
Информацията обикновено се прехвърля на сървър на Google в САЩ и се съхранява там.
Доставчикът на този сайт няма влияние върху предаването на тези данни. Когато е активирана услугата Google Maps,
Google може да използва Google Fonts за целите на еднаквото показване на шрифтове. На адрес
Когато извикате Google Maps, браузърът ви зарежда необходимите уеб шрифтове в кеша на браузъра, за да се изобрази текст и
Показвайте правилно шрифтовете.
Google Maps се използва с цел привлекателно представяне на нашето онлайн присъствие.
оферти и улесняване на намирането на местата, които посочваме на уебсайта. Това представлява
легитимен интерес по смисъла на чл. 6, ал. 1 литър. е GDPR. При условие че съответният
Ако е поискано съгласие, обработката се извършва изключително въз основа на чл. 6, ал. 1 литър. a
DSGVO и § 25, ал. 1 TTDSG, доколкото съгласието позволява съхраняването на „бисквитки“ или достъпа до
информация в крайното устройство на потребителя (напр. снемане на пръстови отпечатъци от устройството) по смисъла на TTDSG. Сайтът
Съгласието може да бъде оттеглено по всяко време.
Предаването на данни към САЩ се основава на стандартните договорни клаузи на Комисията на ЕС.
Подробности можете да намерите тук:
https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ и
https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/.
Можете да намерите повече информация за обработката на потребителски данни в политиката за поверителност на Google:
https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Присъствие в социалните медии

 1. Поддържаме профили или фен страници в социалните медии, за да общуваме с потребителите, свързани и регистрирани там, и да предоставяме информация за нашите продукти, оферти и услуги. Доставчиците от САЩ са сертифицирани по така наречения Щит за защита на личните данни и по този начин са задължени да спазват европейската защита на данните. Когато използвате нашия профил и имате достъп до него в съответната мрежа, се прилагат съответната информация за защита на данните и условията за ползване на съответната мрежа.
 2. Обработваме данните, които ни изпращате чрез тези мрежи, за да комуникираме с вас и да отговаряме на вашите съобщения там.
 3. Правното основание за обработката на личните данни е нашият легитимен интерес за комуникация с потребителите и външното ни представяне за целите на рекламата в съответствие с чл. 6, ал. 1 S. 1 lit. е) GDPR. Доколкото сте дали съгласието си на лицето, отговорно за социалната мрежа, за обработката на личните ви данни, правното основание е чл. 6, ал. 1 S. 1 lit. Тук можете да намерите уведомленията за защита на данните, възможностите за информиране и възможностите за възражение (отказ) на съответните мрежи:

SSL или TLS криптиране
За да защитим данните, които ни се предават, и за да гарантираме, че разпоредбите за защита на данните се спазват от нас, както и от нашите външни доставчици на услуги, сме предприели подходящи технически и организационни мерки за сигурност. Ето защо, наред с други неща, всички данни между вашия браузър и нашия сървър се предават чрез защитен протокол SSL или SSL. TLS криптиране. Можете да разпознаете криптираната връзка по това, че адресният ред на браузъра се променя от „http://“ на „https://“, и по символа за заключване в реда на браузъра. Ако е активирано SSL или TLS криптиране, данните, които ни предавате, не могат да бъдат прочетени от трети страни.

3. вашите права

Съгласно Общия регламент за защита на данните (ОРЗД) имате следните права:

 • да поискате информация за вашите лични данни, обработвани от нас, в съответствие с член 15 от DSGVO. Това включва целите на обработката, категорията лични данни, категориите получатели на данните, планирания период на съхранение, произхода на техните данни, както и наличието на автоматизирано вземане на решения (профилиране);
 • да поискате коригиране на неправилни или непълни лични данни, съхранявани от нас, в съответствие с член 16 от DSGVO;
 • съгласно чл. 17 от DSGVO да поискате изтриване на Вашите лични данни, съхранявани от нас, освен ако обработката е необходима за упражняване на правото на свобода на изразяване и информация, за спазване на правно задължение, по причини от обществен интерес или за предявяване, упражняване или защита на правни претенции;
 • В съответствие с чл. 18 от DSGVO, да поискате ограничаване на обработката на личните Ви данни, ако: оспорвате точността на данните; обработката е незаконна и отказвате изтриването на данните Ви; ние вече не се нуждаем от Вашите данни, но те са Ви необходими за предявяване на правни претенции; възразили сте срещу обработката, докато все още не е установено дали нашите законни основания имат преимущество пред Вашите.
 • в съответствие с чл. 20 от DSGVO да получите личните си данни, които сте ни предоставили, в структуриран, общ и пригоден за машинно четене формат или да поискате те да бъдат прехвърлени на друг администратор;
 • в съответствие с член 7, параграф 1. 3 DSGVO да оттеглите даденото ни съгласие по всяко време. Това има за последица, че вече не можем да продължим обработката на данни въз основа на това съгласие за в бъдеще;
 • да възразите срещу обработването на личните ви данни съгласно член 21 от DSGVO. Ако възражението ви е насочено срещу директната реклама, ще го приложим незабавно. Ако обработката на Вашите данни се основава на легитимен интерес на Albert Hauptstein Bauunternehmung e. K. или на трета страна и Вашето възражение се основава на Вашата конкретна ситуация, ние ще се съобразим с него, освен ако не съществуват легитимни основания за обработката, които имат предимство пред Вашите интереси, или ако имаме нужда от Вашите данни за изпълнение на правни претенции.
 • да подадете жалба до надзорен орган в съответствие с член 77 от DSGVO. Ако смятате, че не сме спазили адекватно вашите права и нашите задължения съгласно ОРЗД, имате право да подадете жалба до компетентен орган за защита на данните. Органът, който отговаря за нас, е Баварската държавна служба за надзор на защитата на данните в Ансбах, www.lda.bayern.de/de/beschwerde.html;
  Възможно е да не сме в състояние да спазим изцяло всички права, например поради законови изисквания. Ако в такъв случай се наложи да отхвърлим заявлението ви изцяло или частично, ще ви информираме за причините за отхвърлянето.