Προστασία δεδομένων

Πολιτική απορρήτου –
XXLKW Secure Parking Elbebrücke GmbH

Ο δίκαιος χειρισμός των προσωπικών σας δεδομένων είναι πολύ σημαντικός για εμάς. Σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς νόμους περί προστασίας δεδομένων, αυτό περιλαμβάνει κατανοητές πληροφορίες. Στη δήλωσή μας για την προστασία των δεδομένων θα μάθετε, επομένως, πώς επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα κατ’ αρχήν και ειδικότερα στους ιστότοπούς μας. Σας ενημερώνουμε επίσης για τα δικαιώματά σας βάσει των νόμων περί προστασίας δεδομένων. Προσπαθούμε να κάνουμε τις πληροφορίες αυτές όσο το δυνατόν πιο συνοπτικές και κατανοητές, αλλά και να παρέχουμε επαρκείς λεπτομέρειες. Η παρούσα πολιτική απορρήτου ισχύει επίσης για τους ιστότοπους και τα προφίλ μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Εάν θέλετε να μάθετε με μεγαλύτερη ακρίβεια τι σημαίνουν οι όροι προστασίας δεδομένων που χρησιμοποιούνται εδώ, θα βρείτε έναν κατάλογο ορισμών στον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (άρθρο 4 DSGVO).

Με μια ματιά

Επεξεργασία δεδομένων στην XXLW Secure Parking Elbebrücke GmbH
Συλλέγουμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα από πελάτες, υπαλλήλους και επιχειρηματικούς εταίρους, καθώς και από επισκέπτες του ιστότοπου για την έναρξη και εκπλήρωση συμβάσεων, την εκπλήρωση νομικών υποχρεώσεων και για δικούς μας σκοπούς, όπως ο χειρισμός των εσωτερικών μας διαδικασιών και η διαφήμιση. Εάν είναι απαραίτητο, διαβιβάζουμε δεδομένα σε εσωτερικούς και εξωτερικούς φορείς, π.χ. αρχές. Διατηρούμε τα δεδομένα μόνο για όσο χρονικό διάστημα απαιτεί ο εκάστοτε σκοπός και οι νομικοί κανονισμοί.

Cookies
Δεν πουλάμε δεδομένα. Η διαδικτυακή μας προσφορά δεν χρηματοδοτείται από τη διαφήμιση. Χρησιμοποιούμε cookies και άλλες τεχνολογίες εντοπισμού αποκλειστικά για να αναλύσουμε τη χρήση του ιστότοπού μας και να καταστήσουμε δυνατή την προβολή περιεχομένου.

Τα δικαιώματά σας
Σας παρέχουμε πληροφορίες σχετικά με τα δεδομένα σας που επεξεργαζόμαστε ανά πάσα στιγμή, καθώς και τη δυνατότητα διόρθωσης, διαγραφής και εναντίωσης στην επεξεργασία. Έχετε επίσης το δικαίωμα μεταφοράς δεδομένων και το δικαίωμα να επικοινωνήσετε με την αρμόδια για εμάς εποπτική αρχή προστασίας δεδομένων (www.lda.bayern.de) ή με την εποπτική αρχή της χώρας σας για τυχόν παράπονα.

Επικοινωνία
Η εταιρεία που είναι υπεύθυνη για την επεξεργασία των δεδομένων σας είναι η XXLKW Secure Parking Elbebrücke GmbH, Raiffeisenallee 6a, 82041 Oberhaching. Ερωτήσεις σχετικά με την προστασία δεδομένων στην XXLKW θα πρέπει να απευθύνονται στη διεύθυνση datenschutz@hauptstein.de.

1. γενικές πληροφορίες και υποχρεωτικές πληροφορίες

Αρμόδιος φορέας
Ο αρμόδιος φορέας κατά την έννοια των νόμων περί προστασίας δεδομένων (Βασικός κανονισμός για την προστασία δεδομένων και Ομοσπονδιακός νόμος περί προστασίας δεδομένων) είναι ο

XXLKW Secure Parking Elbebrücke GmbH
Raiffeisenallee 6a
82041 Oberhaching
Τηλέφωνο: 089 / 665197-0
Φαξ: 089 / 665197-70
Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην αποτύπωση.

Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων
Η XXLKW Secure Parking Elbebrücke GmbH διόρισε την msecure GmbH ως εξωτερικό υπεύθυνο προστασίας δεδομένων. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων στη διεύθυνση goetz.blechschmidt@msecure.de.

Σκοποί της επεξεργασίας δεδομένων
Η XXLKW Secure Parking Elbebrücke GmbH είναι πάροχος υπηρεσιών κυρίως για μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα προκύπτουν συνήθως από επαφές με πρόσωπα επαφής ή από την απασχόληση προσωπικού. Μέσω των δραστηριοτήτων μας, ενδέχεται να έρθουμε σε επαφή με προσωπικά δεδομένα των πελατών μας και των πελατών τους. Χειριζόμαστε τα δεδομένα αυτά με τη δέουσα εμπιστευτικότητα και διακριτικότητα.

Η XXLKW Secure Parking Elbebrücke GmbH επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και δεδομένα που σχετίζονται με πρόσωπα, προκειμένου να είναι σε θέση να προσφέρει και να παρέχει υπηρεσίες, να επεξεργάζεται και να τιμολογεί παραγγελίες, να συνάπτει και να εκπληρώνει συμβάσεις, να εκπληρώνει νομικές υποχρεώσεις, να δημιουργεί επιχειρηματικές και στατιστικές αξιολογήσεις, να επεξεργάζεται αιτήσεις εργασίας, να παρέχει πληροφορίες και να εφαρμόζει μέτρα ασφαλείας. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων συμμορφώνεται έτσι με τις άδειες του νόμου περί προστασίας δεδομένων του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ), δηλαδή γενικά με βάση το έννομο συμφέρον μας, για την εκπλήρωση νομικών υποχρεώσεων ή, κατά περίπτωση, για την εκπλήρωση συμβάσεων με φυσικά πρόσωπα. Σε περίπτωση που επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα πέραν των προαναφερθέντων περιστάσεων, αυτό θα γίνεται με βάση τη συγκατάθεση.

Δεν επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα πέραν του αναγκαίου. Ειδικότερα, δεν πωλούμε προσωπικά δεδομένα σε τρίτους.

Φύση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

 • Από πελάτες και ενδιαφερόμενους: Δεδομένα διεύθυνσης και επικοινωνίας, δεδομένα συμβάσεων, δεδομένα σχετικά με την αγορά προϊόντων και υπηρεσιών, δεδομένα σχετικά με την τιμολόγηση, δεδομένα σχετικά με το ενδιαφέρον για υπηρεσίες
 • Από υπαλλήλους των πελατών και των επιχειρηματικών μας εταίρων: διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας
 • Από τους υπαλλήλους μας: Δεδομένα διεύθυνσης, δεδομένα επικοινωνίας, τραπεζικά δεδομένα, προσωπικά δεδομένα
 • Από τους αιτούντες: διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας και προσωπικά δεδομένα που παρέχονται
 • Από επιχειρηματικούς εταίρους και προμηθευτές: Δεδομένα διεύθυνσης, δεδομένα επικοινωνίας, δεδομένα σύμβασης
 • Από τους επισκέπτες της ιστοσελίδας: Δεδομένα χρήσης, δεδομένα επικοινωνίας (εάν παρέχονται εθελοντικά)

Προέλευση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
Η XXLKW Secure Parking Elbebrücke GmbH συλλέγει τα δεδομένα συνήθως απευθείας από το αντίστοιχο πρόσωπο. Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα προσωπικά δεδομένα μας διαβιβάζονται από πελάτες, επιχειρηματικούς εταίρους ή δημόσιες αρχές.

Αποκάλυψη προσωπικών δεδομένων
Μερικές φορές χρησιμοποιούμε συνεργάτες και υπεργολάβους για την επεξεργασία των δεδομένων. Κατά κανόνα, η ευθύνη γι’ αυτό παραμένει στην XXLKW Secure Parking Elbebrücke GmbH. Προκειμένου να διεκπεραιώσουμε τις διαδικασίες μας ή να εκπληρώσουμε τις νομικές υποχρεώσεις μας, ενδέχεται να χρειαστεί να διαβιβάσουμε προσωπικά δεδομένα σε:

 • Δημόσιοι φορείς που λαμβάνουν δεδομένα βάσει νομοθετικών διατάξεων (π.χ. δημόσιες αρχές, φορείς κοινωνικής ασφάλισης, υπηρεσίες επιβολής του νόμου).
 • Εσωτερικές μονάδες που εμπλέκονται στην εκτέλεση των επιχειρηματικών διαδικασιών (π.χ. ανθρώπινοι πόροι, λογιστήριο, πωλήσεις, ΤΠ)
 • Εξωτερικοί φορείς που εμπλέκονται στη διεκπεραίωση επιχειρηματικών διαδικασιών (πάροχοι υπηρεσιών και υπεργολάβοι, π.χ. διαφημιστικές εταιρείες, πάροχοι υπηρεσιών πληροφορικής, φορολογικοί σύμβουλοι, συνεργάτες)

Εάν τα δεδομένα διαβιβάζονται στους εκτελούντες την επεξεργασία κατ’ εντολή στο πλαίσιο μιας συμφωνίας επεξεργασίας κατ’ εντολή, αυτό γίνεται πάντα σύμφωνα με τους νόμους περί προστασίας δεδομένων. Έχουμε συνάψει συμβάσεις με αυτές τις εταιρείες που μας παρέχουν δικαιώματα εντολής και ελέγχου όσον αφορά τα δεδομένα. Υποχρεώνουν επίσης τους εκτελούντες την επεξεργασία να λαμβάνουν τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα και να συμμορφώνονται με τους νόμους περί προστασίας δεδομένων.

Περίοδος διατήρησης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
Εκτός εάν αναφέρεται ρητά στην παρούσα πολιτική απορρήτου, τα προσωπικά σας δεδομένα θα διαγραφούν ή θα μπλοκαριστούν αμέσως μόλις εκλείψει ο σκοπός της αποθήκευσης, εκτός εάν η συνέχιση της αποθήκευσης είναι απαραίτητη για σκοπούς απόδειξης ή οι νομικές υποχρεώσεις αποθήκευσης εμποδίζουν τη διαγραφή. Αυτό περιλαμβάνει, για παράδειγμα, τις υποχρεώσεις αποθήκευσης βάσει της φορολογικής νομοθεσίας (10 έτη). Όταν λήξει η προβλεπόμενη περίοδος διατήρησης, τα δεδομένα σας θα μπλοκαριστούν ή θα διαγραφούν, εκτός εάν η αποθήκευση εξακολουθεί να είναι απαραίτητη για τη σύναψη σύμβασης ή την επιβολή δικαιωμάτων.

Επικοινωνία μέσω φόρμας επικοινωνίας / e-mail / φαξ / ταχυδρομείο
Όταν επικοινωνείτε μαζί μας μέσω φόρμας επικοινωνίας, φαξ, ταχυδρομείου ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τα στοιχεία σας θα υποβάλλονται σε επεξεργασία με σκοπό την αντιμετώπιση του ερωτήματος. Έχουμε έννομο συμφέρον να επεξεργαζόμαστε και να αποθηκεύουμε τα δεδομένα αυτά, προκειμένου να είμαστε σε θέση να απαντήσουμε στα ερωτήματα των χρηστών, να διατηρήσουμε αποδεικτικά στοιχεία για λόγους ευθύνης και, εάν είναι απαραίτητο, να είμαστε σε θέση να συμμορφωθούμε με τις νόμιμες υποχρεώσεις διατήρησης των επαγγελματικών επιστολών.

Ενδέχεται να αποθηκεύσουμε τα στοιχεία σας και το αίτημα επικοινωνίας σας στα συστήματα διαχείρισης πελατών και παραγγελιών μας. Αποθηκεύουμε τα ερωτήματα των χρηστών με τις εταιρείες των οποίων έχουμε συμβατική σχέση μέχρι δύο χρόνια μετά τη λήξη της σύμβασης. Στην περίπτωση των νομικών υποχρεώσεων αρχειοθέτησης, η διαγραφή πραγματοποιείται μετά τη λήξη τους- στην περίπτωση των υποχρεώσεων διατήρησης της φορολογικής νομοθεσίας, αυτή είναι 10 έτη. Σε άλλες περιπτώσεις, διαγράφουμε τα δεδομένα αμέσως μόλις επιτευχθεί ο σκοπός, δηλαδή η σχετική συζήτηση μαζί σας έχει λήξει, καθώς τα σχετικά γεγονότα έχουν διευκρινιστεί οριστικά.

Σημείωση σχετικά με τα e-mail και τις εφαρμογές e-mail

Λάβετε υπόψη ότι τα μη κρυπτογραφημένα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και οι εφαρμογές ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αποστέλλονται μέσω του Διαδικτύου δεν προστατεύονται επαρκώς από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση τρίτων.

Προστασία δεδομένων στις αιτήσεις και τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων
Οι αιτήσεις που μας αποστέλλονται ηλεκτρονικά ή ταχυδρομικά θα επεξεργάζονται ηλεκτρονικά ή χειροκίνητα με σκοπό τη διεκπεραίωση της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων.

Εάν τα έγγραφα της αίτησής σας περιέχουν “ειδικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα” (π.χ. φωτογραφία, πληροφορίες σχετικά με το θρήσκευμα ή την οικογενειακή κατάσταση), αποκαλύπτετε τα δεδομένα αυτά με τη δική σας ελεύθερη βούληση, με εξαίρεση τυχόν σοβαρή αναπηρία. Μπορείτε να υποβάλετε την αίτησή σας χωρίς αυτά τα στοιχεία- αυτό δεν θα επηρεάσει τις πιθανότητες υποβολής αίτησης.

Η νομική βάση για την επεξεργασία είναι η εκτέλεση συμβάσεων, η οποία στην προκειμένη περίπτωση περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας για μια κενή θέση εργασίας.

Εάν μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής αίτησης συνάψετε σχέση εργασίας μαζί σας, τα δεδομένα της αίτησής σας θα μεταφερθούν στον φάκελο προσωπικού και θα αποθηκευτούν σύμφωνα με τους σχετικούς κανονισμούς προστασίας δεδομένων. Εάν δεν σας προσφερθεί θέση εργασίας μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων, η υποβληθείσα επιστολή και τα έγγραφα της αίτησής σας θα διαγραφούν 6 μήνες μετά την αποστολή της απόρριψης, προκειμένου να μπορέσετε να ικανοποιήσετε τυχόν αξιώσεις και υποχρεώσεις προσκόμισης αποδεικτικών στοιχείων βάσει της AGG.


2. δικτυακός τόπος και μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Καταγραφή (αρχεία καταγραφής διακομιστή)
Όταν επισκέπτεστε τους ιστότοπούς μας, οι διακομιστές ιστού μας καταγράφουν ορισμένες πληροφορίες που μεταδίδει το πρόγραμμα περιήγησής σας με το αίτημα. Αυτά είναι η διεύθυνση IP που χρησιμοποιείτε ή ο πάροχος υπηρεσιών διαδικτύου, λεπτομέρειες σχετικά με το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε (τύπος, γλώσσα, έκδοση) και το λειτουργικό σύστημα, καθώς και ο ιστότοπος από τον οποίο μας επισκέπτεστε.

Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται για την ορθή απόδοση του περιεχομένου του ιστοτόπου μας και για τη διασφάλιση της λειτουργικότητας της τεχνολογίας του ιστοτόπου μας. Επιπλέον, χρησιμοποιούνται για την υπεράσπιση από απόπειρες επιθέσεων στους διακομιστές ιστού μας, συμπεριλαμβανομένης της παροχής πληροφοριών στις αρχές για σκοπούς επιβολής του νόμου. Η νομική βάση γι’ αυτό είναι το έννομο συμφέρον μας για τους παραπάνω σκοπούς. Τα δεδομένα καταγραφής διαγράφονται μετά από 7 ημέρες. Τα δεδομένα αυτά δεν συγχωνεύονται με άλλες πηγές δεδομένων.

Χρήση των cookies
Οι σελίδες διαδικτύου χρησιμοποιούν εν μέρει τα λεγόμενα cookies. Τα cookies δεν προκαλούν βλάβη στον υπολογιστή σας και δεν περιέχουν ιούς. Τα cookies χρησιμοποιούνται για να καταστήσουν τον ιστότοπό μας πιο φιλικό προς το χρήστη, αποτελεσματικότερο και ασφαλέστερο.

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας και αποθηκεύονται από το πρόγραμμα περιήγησής σας.

Τα περισσότερα από τα cookies που χρησιμοποιούμε είναι τα λεγόμενα “session cookies”. Διαγράφονται αυτόματα στο τέλος της επίσκεψής σας. Άλλα cookies παραμένουν αποθηκευμένα στην τερματική σας συσκευή μέχρι να τα διαγράψετε. Αυτά τα cookies μας επιτρέπουν να αναγνωρίσουμε το πρόγραμμα περιήγησής σας στην επόμενη επίσκεψή σας.

Μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας έτσι ώστε να ενημερώνεστε για τη ρύθμιση των cookies και να επιτρέπετε τα cookies μόνο σε μεμονωμένες περιπτώσεις, να αποκλείετε την αποδοχή των cookies για ορισμένες περιπτώσεις ή γενικά και να ενεργοποιείτε την αυτόματη διαγραφή των cookies όταν κλείνετε το πρόγραμμα περιήγησης. Εάν τα cookies απενεργοποιηθούν, η λειτουργικότητα αυτού του ιστότοπου ενδέχεται να είναι περιορισμένη.

Αποθηκεύουμε και επεξεργαζόμαστε τα cookies που απαιτούνται για τη διεξαγωγή ηλεκτρονικής επικοινωνίας ή για την παροχή ορισμένων λειτουργιών βάσει του έννομου συμφέροντός μας για την τεχνικά άψογη και βελτιστοποιημένη παροχή των υπηρεσιών μας. Εφόσον αποθηκεύονται άλλα cookies (π.χ. cookies για την ανάλυση της συμπεριφοράς σας κατά την πλοήγησή σας), αυτά εξετάζονται χωριστά στην παρούσα δήλωση προστασίας δεδομένων.

Εργαλείο συγκατάθεσης cookie από την Borlabs
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το cookie Borlabs, το οποίο θέτει ένα τεχνικά απαραίτητο cookie(borlabs-cookie) για να αποθηκεύσει τις συναινέσεις σας για τα cookies.

Η Borlabs Cookie δεν επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα.

Το cookie borlabs-cookie αποθηκεύει τη συγκατάθεση που έχετε δώσει κατά την είσοδό σας στον ιστότοπο. Εάν επιθυμείτε να ανακαλέσετε αυτές τις συναινέσεις, απλά διαγράψτε το cookie στο πρόγραμμα περιήγησής σας. Όταν εισέρχεστε ξανά/επαναφορτώνετε τον ιστότοπο, θα σας ζητηθεί εκ νέου η συγκατάθεσή σας για τα cookies. Μπορείτε επίσης να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies ανά πάσα στιγμή εδώ: [borlabs-cookie type=”btn-cookie-preference” title=”Αλλαγή ρυθμίσεων cookie” element=”link” /]

Χρήση των Myfonts
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το MyFonts. Πρόκειται για γραμματοσειρές που φορτώνονται στο πρόγραμμα περιήγησής σας όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, προκειμένου να διασφαλιστεί μια ομοιόμορφη γραμματοσειρά κατά την εμφάνιση του ιστότοπου. Ο πάροχος είναι η Monotype Imaging Holdings Inc, 600 Unicorn Park Drive, Woburn, Massachusetts 01801, ΗΠΑ. Προκειμένου να επαληθεύσει τη συμμόρφωση με τους όρους της άδειας χρήσης και τον αριθμό των μηνιαίων προβολών σελίδων, η MyFonts μεταφέρει τη διεύθυνση IP σας μαζί με τη διεύθυνση URL του ιστοτόπου μας και τα συμβατικά μας δεδομένα στους διακομιστές της στις ΗΠΑ. Σύμφωνα με τη Monotype, η διεύθυνση IP σας θα διαγραφεί αμέσως μετά τη μεταφορά.
ανωνυμοποιούνται έτσι ώστε να μην μπορεί να γίνει περαιτέρω αναφορά σε κάποιο πρόσωπο (ανωνυμοποίηση).

Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην πολιτική απορρήτου της Monotype στη διεύθυνση
https://www.monotype.com/

Χάρτες Google
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί την υπηρεσία χαρτών Google Maps. Ο πάροχος είναι η Google Ireland Limited (“Google”), Gordon
House, Barrow Street, Δουβλίνο 4, Ιρλανδία.
Για να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες των Χαρτών Google, είναι απαραίτητο να αποθηκεύσετε τη διεύθυνση IP σας. Αυτό το
Οι πληροφορίες μεταφέρονται συνήθως σε έναν διακομιστή της Google στις ΗΠΑ και αποθηκεύονται εκεί.
Ο πάροχος αυτού του ιστότοπου δεν έχει καμία επιρροή σε αυτή τη μετάδοση δεδομένων. Όταν είναι ενεργοποιημένοι οι Χάρτες Google,
Η Google μπορεί να χρησιμοποιήσει τις γραμματοσειρές Google Fonts με σκοπό την ομοιόμορφη εμφάνιση γραμματοσειρών. Στο
Όταν καλείτε τους Χάρτες Google, το πρόγραμμα περιήγησής σας φορτώνει τις απαιτούμενες γραμματοσειρές ιστού στην προσωρινή μνήμη του προγράμματος περιήγησής σας, προκειμένου να εμφανίσει κείμενο και
Εμφάνιση γραμματοσειρών σωστά.
Οι Χάρτες Google χρησιμοποιούνται για λόγους ελκυστικής παρουσίασης της διαδικτυακής μας παρουσίας.
προσφορές και στην εύκολη εύρεση των χώρων που υποδεικνύουμε στον ιστότοπο. Αυτό αντιπροσωπεύει
έννομο συμφέρον κατά την έννοια του άρθρου 6 παρ. 1 λίτρο. f GDPR. Υπό την προϋπόθεση ότι ένα αντίστοιχο
Εάν έχει ζητηθεί συγκατάθεση, η επεξεργασία πραγματοποιείται αποκλειστικά βάσει του άρθρου 6 παρ. 1 λίτρο. a
DSGVO και § 25 παρ. 1 TTDSG, εφόσον η συγκατάθεση επιτρέπει την αποθήκευση cookies ή την πρόσβαση σε
πληροφορίες στην τερματική συσκευή του χρήστη (π.χ. δακτυλικό αποτύπωμα συσκευής) κατά την έννοια του TTDSG. Το
Η συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή.
Η διαβίβαση δεδομένων στις ΗΠΑ βασίζεται στις τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες της Επιτροπής της ΕΕ.
Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε εδώ:
https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ και
https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/.
Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον χειρισμό των δεδομένων των χρηστών στην πολιτική απορρήτου της Google:
https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

 1. Διατηρούμε προφίλ ή σελίδες θαυμαστών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προκειμένου να επικοινωνούμε με τους χρήστες που είναι συνδεδεμένοι και εγγεγραμμένοι εκεί και να παρέχουμε πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα, τις προσφορές και τις υπηρεσίες μας. Οι αμερικανικοί πάροχοι είναι πιστοποιημένοι βάσει της λεγόμενης Ασπίδας Προστασίας Απορρήτου και, ως εκ τούτου, υποχρεούνται να συμμορφώνονται με την ευρωπαϊκή προστασία δεδομένων. Όταν χρησιμοποιείτε και έχετε πρόσβαση στο προφίλ μας στο αντίστοιχο δίκτυο, ισχύουν οι αντίστοιχες πληροφορίες προστασίας δεδομένων και οι όροι χρήσης του αντίστοιχου δικτύου.
 2. Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα που μας στέλνετε μέσω αυτών των δικτύων προκειμένου να επικοινωνήσουμε μαζί σας και να απαντήσουμε στα μηνύματά σας εκεί.
 3. Η νομική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων είναι το έννομο συμφέρον μας για την επικοινωνία με τους χρήστες και την εξωτερική μας παρουσίαση για τους σκοπούς της διαφήμισης σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 S. 1 lit. στ) GDPR. Εφόσον έχετε δώσει στον υπεύθυνο του κοινωνικού δικτύου τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, η νομική βάση είναι το άρθρο 6 παρ. 1 S. 1 lit. Μπορείτε να βρείτε τις ανακοινώσεις προστασίας δεδομένων, τις επιλογές πληροφόρησης και τις επιλογές ένστασης (opt-out) των αντίστοιχων δικτύων εδώ:

Κρυπτογράφηση SSL ή TLS
Προκειμένου να προστατεύσουμε τα δεδομένα που μας διαβιβάζονται και να διασφαλίσουμε την τήρηση των κανονισμών προστασίας δεδομένων από εμάς, αλλά και από τους εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών μας, έχουμε λάβει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας. Ως εκ τούτου, μεταξύ άλλων, όλα τα δεδομένα μεταξύ του προγράμματος περιήγησής σας και του διακομιστή μας μεταδίδονται μέσω ενός ασφαλούς πρωτοκόλλου SSL ή SSL. Κρυπτογράφηση TLS. Μπορείτε να αναγνωρίσετε μια κρυπτογραφημένη σύνδεση από το γεγονός ότι η γραμμή διεύθυνσης του προγράμματος περιήγησης αλλάζει από “http://” σε “https://” και από το σύμβολο κλειδαριάς στη γραμμή του προγράμματος περιήγησης. Εάν είναι ενεργοποιημένη η κρυπτογράφηση SSL ή TLS, τα δεδομένα που μας διαβιβάζετε δεν μπορούν να διαβαστούν από τρίτους.

3. τα δικαιώματά σας

Σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ), έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

 • να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα που επεξεργαζόμαστε σύμφωνα με το άρθρο 15 DSGVO. Αυτό περιλαμβάνει τους σκοπούς της επεξεργασίας, την κατηγορία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τις κατηγορίες των αποδεκτών των δεδομένων, την προβλεπόμενη περίοδο αποθήκευσης, την προέλευση των δεδομένων τους, καθώς και την ύπαρξη αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων (κατάρτιση προφίλ),
 • να ζητήσετε τη διόρθωση εσφαλμένων ή ελλιπών προσωπικών δεδομένων που έχουμε αποθηκεύσει σύμφωνα με το άρθρο 16 DSGVO,
 • σύμφωνα με το άρθρο 17 DSGVO να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων που έχουμε αποθηκεύσει, εκτός εάν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την άσκηση του δικαιώματος της ελευθερίας της έκφρασης και της πληροφόρησης, για τη συμμόρφωση με νομική υποχρέωση, για λόγους δημοσίου συμφέροντος ή για τη διεκδίκηση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων,
 • Σύμφωνα με το άρθρο 18 DSGVO, ζητάτε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων εάν: αμφισβητείτε την ακρίβεια των δεδομένων- η επεξεργασία είναι παράνομη και αρνείστε τη διαγραφή των δεδομένων σας- δεν χρειαζόμαστε πλέον τα δεδομένα σας, αλλά τα χρειάζεστε για να διεκδικήσετε νομικές αξιώσεις- έχετε αντιταχθεί στην επεξεργασία, εφόσον δεν έχει ακόμη καθοριστεί εάν οι νόμιμοι λόγοι μας υπερτερούν των δικών σας.
 • σύμφωνα με το άρθρο 20 DSGVO, να λάβετε τα προσωπικά σας δεδομένα που μας έχετε παράσχει σε δομημένο, κοινό και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο ή να ζητήσετε τη διαβίβασή τους σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας,
 • σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος. 3 DSGVO να ανακαλέσει τη συγκατάθεση που μας έδωσε ανά πάσα στιγμή. Αυτό έχει ως συνέπεια να μην μπορούμε πλέον να συνεχίσουμε την επεξεργασία δεδομένων βάσει αυτής της συγκατάθεσης στο μέλλον,
 • να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 21 DSGVO. Εάν η ένστασή σας στρέφεται κατά της άμεσης διαφήμισης, θα την εφαρμόσουμε αμέσως. Εάν η επεξεργασία των δεδομένων σας βασίζεται σε έννομο συμφέρον της Albert Hauptstein Bauunternehmung e. K. ή τρίτου και η αντίρρησή σας βασίζεται στην ιδιαίτερη κατάστασή σας, θα συμμορφωθούμε, εκτός εάν υπάρχουν νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία που υπερισχύουν των συμφερόντων σας ή χρειαζόμαστε τα δεδομένα σας για την επιβολή νομικών αξιώσεων.
 • να καταγγείλετε σε εποπτική αρχή σύμφωνα με το άρθρο 77 DSGVO. Εάν πιστεύετε ότι δεν έχουμε συμμορφωθεί επαρκώς με τα δικαιώματά σας και τις υποχρεώσεις μας βάσει του ΓΚΠΔ, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία σε αρμόδια αρχή προστασίας δεδομένων. Η αρμόδια για εμάς αρχή είναι το κρατικό γραφείο της Βαυαρίας για την εποπτεία της προστασίας δεδομένων στο Άνσμπαχ, www.lda.bayern.de/de/beschwerde.html,
  Ενδέχεται να μην είμαστε σε θέση να συμμορφωθούμε πλήρως με όλα τα δικαιώματα, π.χ. λόγω νομικών απαιτήσεων. Εάν χρειαστεί να απορρίψουμε εν όλω ή εν μέρει την αίτησή σας σε μια τέτοια περίπτωση, θα σας ενημερώσουμε για τους λόγους της απόρριψης.