Odtlačok

Informácie podľa § 5 TMG

XXLKW Bezpečné parkovanie Elbebrücke GmbH
Raiffeisenallee 6a
82041 Oberhaching

Telefón: +49 89 665197 – 0
Fax: +49 89 665197 – 70

Zastúpený
Výkonný riaditeľ: Gerhard Hauptstein
Zapísaná na Miestnom súde v Mníchove, HRB 197928

Upozornenie na autorské práva k obrázkom
Snímka z dronu: © Enrico Reglin
Nákladiak: © littlewolf1989/stock.adobe.com

Webový dizajn a programovanie
www.mabeny.de